Veel gestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen per categorie voor je op een rij gezet. Zit je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je adviseur of met onze afdeling beheer. Kijk hier voor de verschillende contactmogelijkheden.

SolidBriQ Loyaliteitsprogramma

Wat is het SolidBriQ loyaliteitsprogramma?
SolidBriQ hecht veel waarde aan een goede relatie met haar klanten.  Speciaal voor loyale klanten die meerdere onderpanden bij ons financieren heeft SolidBriQ het loyaliteitsprogramma ontwikkeld.

SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit

Wat is de SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit precies?
De SolidBriQ Portfolio Groeifaciliteit is een kredietfaciliteit gebaseerd op de financieringsruimte in je portefeuille. De kredietfaciliteit heeft een looptijd van maximaal 12 maanden, afhankelijk van hoe oud het taxatierapport is. Hier vind je meer formatie over de Portfolio Groeifaciliteit.

Aanvrager

Behoor ik tot de doelgroep van SolidBriQ?
De SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:
  • Een belegger in Box III met 3 of meer panden die voor het eerst bij SolidbriQ wil financieren.
  • Een B.V. die een pand wil aankopen als vastgoedbelegging.
  • Een persoon die reeds 2 panden in bezit heeft en die voornemens is 1 of meerdere nieuwe pand(en) te kopen en beschikt over het vermogen om dat te doen.
  • Een persoon die zijn bedrijf heeft verkocht, beschikt over voldoende liquide middelen om te gaan beleggen in onroerend goed en nu zijn eerste  panden gaat aankopen en wil financieren.

Betalen & aflossen

Welke aflossingsvormen zijn er mogelijk?
Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.

Downloads

Algemene Voorwaarden
Hieronder kun je onze actuele Algemene Voorwaarden downloaden.

Onderpand

Financiert SolidBriQ onderpanden in het buitenland?
Nee, SolidBriQ financiert alleen in Nederland. Ook financieren wij niet in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Hypotheek

Voor welk doel mag de hypotheek worden gebruikt?
  • Aankoop van één of meerdere bestaande onderpanden bestemd voor de commerciële verhuur,
  • Herfinanciering van verhuurde onderpanden,
  • Verbouwing/renovatie van verhuurde onderpanden,
  • Vrijmaken van liquiditeiten, dat weer aangewend wordt voor zakelijke doeleinden, of
  • Een combinatie van bovenstaande situaties.

Wijzigingen

Eenvoudige administratieve wijzigingen, hoe regel ik dat?
Eenvoudige administratieve wijzigingen zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een adreswijziging of het wijzigen van de incassorekening regel je eenvoudig zelf via het SolidBriQ klantportaal. Ben je de toegang tot je klantportaal kwijt, stuur dan een mail naar beheer@solidbriq.nl.
logo_white_background.png
The Rise        
Dr. Hub van Doorneweg 195
5026 RE Tilburg